Mack Dime: het verhaal

Lady Charlamene, zijn oud protege, zet een val waardoor de hele politiemacht en een bende huurlingen hem op zijn hielen zitten. Een pulpspektakel vol femme fatales. Mack Dime schittert als übercoole actieheld.